Tízen Túliak Társasága

ttt
A településen élő fiataloknak a Tízen Túliak Társasága klub ad lehetőséget arra, hogy egy közösséghez tartozva foglalkozásokon vegyenek részt, amelyek identitásformálásról, csoportos munkáról szólnak, valamint szabad tevékenységekhez is teret biztosítunk. A klub nagyon vegyes korosztállyal működik, 6-17 éves korig járnak hozzánk gyerekek. Így a foglalkozásokon külön vannak a 6-11 éves korú gyerekek és külön a kamaszodó fiatalok. Minden klubnapon biztosítunk nekik vacsorát, hisz 19 óráig tartanak a foglalkozások. A TTT klub célja, hogy a településen élő hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű fiatalkorú gyerekekkel létrehozzunk egy olyan kis közösséget, ahol egymásra utalva, közös célokat tűzünk ki és valósítunk meg. Természetesen hangsúlyt fektetünk az egyéni problémák megoldására és az egyén fejlődésére is. Fontos, hogy felismerjük ki, miben tehetséges és azt erősítsük, fejlesszük. A Bányatelepen élő fiatalok többsége viselkedési problémákkal kűzd, így a bennük rejlő tudást, tehetséget még maguk sem látják. Szeretnénk felszínre emelni értékeiket, ezáltal formálni, gazdagabbá tenni viselkedési kultúrájukat, mely a többségi társadalom normáinak megfelel. Elengedhetetlen számunkra, hogy mindez úgy történjen, hogy identitásuk ne sérüljön, még inkább erősebbé váljon. Programjainkba így beépítettük a cigány népismereti, önismereti foglalkozásokat, identitást erősítő programok szervezését kooperatív módszerek felhasználásával.